องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group คณะผู้บริหาร
(นายสมคิด ลังกา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
โทร : 0813768071
นายเลิศ ลมบัวลอด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายวิเชียร พระพรม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0934544943
(นายสังข์ สายสะอาด)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0643075548