messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group กองช่าง
( ว่าง )
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
วิศกรโยธา(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(นายธนชัย ประสงค์ดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นางสาวพรเพชร อาคะนิช)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายวสันต์ ไชยรัตน์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายทักษิณ พระพรม)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
(นายวราวุฒิ ไชยบุรมย์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายจิรพงษ์ แพงด้วง)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายวรรรพ จันทร์เพ็ญ)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
( ว่าง )
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายคมสัน มาตรแพง)
คนงาน
(นายกองลาภ สายสะอาด)
คนงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก