องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group กองช่าง
( ว่าง )
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
วิศกรโยธา ปก./ชก.
(นายธนชัย ประสงค์ดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวพรเพชร อาคะนิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายวสันต์ ไชยรัตน์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายทักษิณ พระพรม)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายวราวุฒิ ไชยบุรมย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0653357051
นายคมสัน มาตรแพง
คนงานทั่วไป
โทร : 0860818149
นายจีรพงษ์ แพงด้วง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
( ว่าง )
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายวรรรพ จันทร์เพ็ญ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ