องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ลงวันที่ 27 มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5
photo ขอเชิญอผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 3
find_in_page การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธฺ์ตาก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 79
1 - 20 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8