องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชุมประชาคมแผนพัฒนท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดหรือหัวหน้าส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภดส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศ เรื่องไม่มีผู้มาสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
photo ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการ ดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินITA ประจำปี ๒๕๖๕ การรายงานผลการจัดทำและติดตามผลการควบคุมภายใน ๒๕๖๔ และการจัดทำควบคุมภายใน ๒๕๖๕ การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง ๒๕๖๔ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการประกาศบัญชีและแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อง เรื่อง รับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขเกษม เรื่อง รับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตาก เรื่อง รับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองค้าโคกกุง เรื่อง รับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.โพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 190
1 - 20 (ทั้งหมด 130 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7