องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group สมาชิกสภา
(นายยรรยง วิเศษสุนทร)
ประธานสภา
โทร : 083-9775376
(นายประดิษฐ์ น้อยวงค์)
รองประธานสภา
โทร : 080-1593836
(นายฉลาด ขันมา)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 086-8507627
(นายจิติพงษ์ ทีระฆัง)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 061-0855443
(นายบุญอู้ม หลวงชัย)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 085-4604291
(นายประดิษฐ์ น้อยวงศ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
(นายหลั๋น ชัยอาคม )
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 084-4936645
(นางสาวศิริดำรง อ้วนจี)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 080-763-6165
(นายนาลี ทองดี)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 086-2305169
นายรัฐวัทย์ บุญวงศ์วรโชติ
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0803573858
(นายยรรยง วิเสษสุนทร)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
(นางสาวอรปรียา นวนตา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 063-6522679