องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder งานตรวจสอบภายใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ sitemap
วันนี้ 753
สัปดาห์นี้3,696
เดือนนี้13,699
ปีนี้164,388
ทั้งหมด312,337

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมขับร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของคนไทย รวมถึงสร้างการตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ภาพจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโคนา 2019
พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตากก
คณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก
คณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview67

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview45
4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview38
3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview37
2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview40

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสมคิด ลังกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
โทร : 0813768071
นายสมคิด ลังกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
โทร : 0813768071
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ช่องทาง
การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
ติดต่อ
เว็บมาสเตอร์
รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ
รายงาน
กิจการสภา
เว็บไซต์
อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน
เงินอุดหนุน
ดูแลเด็กแรกเกิด
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
สถานที่
ท่องเที่ยวในตำบล
แนะนำ
ร้านอาหาร
กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
หลักเกณฑ์
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ยุติธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ อบต.โพธิ์ตาก

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
06/07/2565
06/07/2565
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2565
กค.
06/07/2565
06/07/2565
การเพิกถอนชื่อบริษัท เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด นายนิรันดร์ สืบจากโกสีย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.สมงาม และนายสาเม็ง ปักขีพันธ์ ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน
สน.คท.
06/07/2565
06/07/2565
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
05/07/2565
06/07/2565
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน (ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
[เอกสาร]
กพส.
05/07/2565
06/07/2565
รายงานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
05/07/2565
06/07/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ