องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview1
photo ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รับโอนพนกงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๘ grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview27

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview280
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview426
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview444

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก