องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุนีรัตน์ แก้ววิศิษฏ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ