messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
check_circle ประวัติและตราสัญลักษณ์
ประวัติหน่วยงานและตราสัญลักษณ์
ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตากก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยแยกออกมาจากตำบลนาทราย ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งในเขตการปกครองของ อำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ 2 บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 3 บ้านโคกกุง หมู่ 4 บ้านโคกก่อง หมู่ 5 บ้านหนองค้า หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน หมู่ 7 บ้านสุขเกษม หมู่ 8 บ้านสุขเกษม หมู่ 9 บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 10 บ้านโคกก่อง

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก