องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
find_in_page แผนพัฒนท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 500
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก