messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
folder รายงานกิจการสภา
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่๑
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3.2566 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3.2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3.2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3.2566 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3.2566 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3.2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3.2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2.2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2.2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 68 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก