ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC ๗๓๖๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐-๕๕-๐๐๘ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง