ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องจ่ายคลอรีนและถังคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง