ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง