ชื่อเรื่อง : ขอเชิญอผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : sUkEm3fMon40234.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XajTNs0Mon40242.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้