ชื่อเรื่อง : จ้างบริการทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง