ชื่อเรื่อง : ซื้อวัดสุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง