ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง (ทาสีถนน) เพื่อทำทางม้าลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง