ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธฺ์ตาก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : 4CSw5wUThu85004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้