ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565
รายละเอียด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ได้จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.๑) และให้ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส.๑ ภายใน 30 วัน
ชื่อไฟล์ : gC7wdNWWed40237.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Div0NhqWed40322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kfn2sj1Wed40333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kfq8Of3Wed40352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้