ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือก
ชื่อไฟล์ : UIFJpnYThu91817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้