messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองช่าง (เครื่องพิมพ์ Multifunction) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองค้า จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองช่าง (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักปลัด (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักปลัด (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักปลัด (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสุขเกษม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 7 บ้านสุขเกษม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองค้า จำนวน 3 สาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปลูกต้นไม้ไหล่ทางตำบลโพธิ์ตาก (ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ (Mazda) หมายเลขทะเบียน บฉ ๑๘๖๕ นพ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๕๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างออกแบบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed ซื้อจัดซื้อออาหารเสริม(นม) ศพด.ประจำเดือน พ.ค-ก.ย.65จำนวน 100วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ(พ.ค.-ก.ย.65) จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ(พ.ค.-ก.ย.65) จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อจัดซื้อออาหารเสริม(นม) ศพด.ประจำเดือน พ.ค-ก.ย.65จำนวน 100วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๕๔-๖๔-๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รถตู้กู้ชีพ (Isuzu) หมายเลขทะเบียน บค ๓๐๖๙ นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหนองคันจาม จากที่นานายล้อม ผาคอย ถึง ที่นานางเพ็ญ มะลิวรรณ หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญญาน้ำท่วมนา บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ซื้อจัดซื้อออาหารเสริม(นม) ศพด.ประจำเดือน พ.ค-ก.ย.65จำนวน 100วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ(พ.ค.-ก.ย.65) จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ(พ.ค.-ก.ย.65) จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ(พ.ค.-ก.ย.65) จำนวน 100 วัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จัดซื้อออาหารเสริม(นม) ศพด.ประจำเดือน พ.ค-ก.ย.65จำนวน 100วัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed จ้างซ่่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๖๐-๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง ครุภัณฑ์หมายเลข ๖๐๐-๖๑-๐๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะกู้ชีพ (Mitsubishi) ทะเบียน บต ๒๔๓๗ นพ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๕๖-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะกู้ชีพ (Mitsubishi) ทะเบียน บต ๒๔๓๗ นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัด ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญญาน้ำท่วมนา บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหนองคันจาม จากที่นานายล้อม ผาคอย ถึง ที่นานางเพ็ญ มะลิวรรณ หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกุง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหนองคันจาม จากที่นานายล้อม ผาคอย ถึง ที่นานางเพ็ญ มะลิวรรณ หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง (ทาสีถนน) เพื่อทำทางม้าลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๔-๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
851 - 900 (ทั้งหมด 1738 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก