messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
image ภาพกิจกรรม
พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 [7 มีนาคม 2565]
คณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตากก [24 กุมภาพันธ์ 2565]
คณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก[11 กุมภาพันธ์ 2565]
คณะผู้บริหารมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาราษฎรบ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓ กรณีเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้สวนยางพารา) ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต [9 กุมภาพันธ์ 2565]
ประมวลภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕[3 กุมภาพันธ์ 2565]
ประมวลภาพ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ - ตุลาคม ๒๕๖๔)[2 กุมภาพันธ์ 2565]
คณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก[2 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการปลูกต้นไม้(ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ)[3 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมปลูกป่า ของผู้บริหาร พนักงาน ครู บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก[28 พฤษภาคม 2564]
ประชุมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม[13 พฤษภาคม 2564]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก