องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ภาพจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมโครงการอบรม สปสช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และรับมอบวุฒิบัตร ให้เด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้โพส : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม