messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ผู้มีส่วนได้เสียภาย.o (IIT)
รายละเอียด : ขอเชิญบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน และให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารโดยตรง
ผู้โพส : หน่วยตรวจสอบภายใน

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก