องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
รายละเอียด : นายสมคิด ลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ จาก รพ.สต.สุขเกษม เพื่อมาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก และประชาชนทั่วไป ตามแนวทางป้องกัน เฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก