messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
find_in_page คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
คู่มือการร้องเรียน
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
คู่มือประชาชน กองสวัสดิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 259
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
คู่มือการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
คู่มืิจดทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
คู่มือการลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 399
คุ่มือการขอรบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
คู่มือการต่อขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก