องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือประชาชน กองสวัสดิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
description คู่มือการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
photo การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
photo คู่มืิจดทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
description คู่มือการลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
description คุ่มือการขอรบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
photo คู่มือการต่อขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1