องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file การดำเนินการตามาตรการความโปร่งใส 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)ประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ขออนุมัติดำเนินการตัวชี้วัดย่อนที่10.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file การปรับปรุงเวปไซต์ อบต.ให้เป็นปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file ประชุมซักซ้อมความเข้าใจภายในเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 266
photo บันทึกข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ละกองที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 268
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1