messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน ผู้สูงอายุ
โครงการศึกษาปราชญ์ชุมชน
โครงการศึกษาปราชญ์ชุมชนและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กปฐมวัย
นายสมคิด ลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก พร้อมคณะผู้บริหารออกมาดูแลการรื้อถอนบ้านผู้ยากไร้
ประชุมระดมการช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับเด็กที่ยากไร้
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (สายรัก สายใย ใส่ใจผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๗
ประเมินการปฏิบัติงานข้าราชครู
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
 
image วารสารประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาปราชญ์ชุมชo
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗
“MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ”
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview67
5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview46
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview43
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview55
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview46

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก